ماموگرافی

ماموگرافی یک تصویر رادیوگرافی است که جهت بررسی بافت پستان از نظر نشانه های غیر طبیعی برای یافتن سرطان مورد استفاده قرار میگیرد

پاپ اسمیر

پاپ اسمیر تست غربالگری برای سرطان سرویکس (دهانه رحم) است که قادر به تشخیص سلولهای و پیش سرطانی می باشد. در این روش یک لایه از سلولها با برس یا سواب برداشته می شود و سپس توسط آزمایشگاه مورد بررسی میکروسکوپیک قرار می گیرد. این تست از بیست و یک سالگی باید شروع شود.
 
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید