ماموگرافی

ماموگرافی یک تصویر رادیوگرافی است که جهت بررسی بافت پستان از نظر نشانه های غیر طبیعی برای یافتن سرطان مورد استفاده قرار میگیرد


روش اصلی غربالگری سرطان پستان ماموگرافی است و طبق توصیه انجمن سرطان آمریکا تمام زنان دارای ریسک متوسط باید به طور روتین از سن 45 سال تا 54 سالگی به صورت سالانه ماموگرافی انجام دهند  و تمام زنان از سن 40 سالگی فرصت انجام آن را به صورت سالانه داشته باشند.   از سن 55 سال به بعد بهتر است هر دوسال یک بار این غربالگری انجام شود ولی همچنان امکان انجام سالانه آن نیز وجد داشته باشد. غربالگری با ماموگرافی تا زمانی که شخص از سلامت کلی خوبی برخوردار است و امید به زندگی حداقل ده سال وجد دارد باید ادامه یابد.
انجمن سرطان آمریکا معاینه بالینی سینه را به عنوان غربالگری سرطان سینه در زنان با ریسک معمول در هیچ سنی توصیه نمیکند. ولی سایر منابع توصیه به معاینه ماهانه پستان توسط خود فرد و معاینه سالانه در تمام زنان بالای 35 سال توسط پزشک می کنند و قبل از این سن هر سه سال یک بار توصیه به معاینه توسط پزشک میشود. زنان با ریسک متوسط و معمول کسانی هستند کهسابقه سزطان سینه ندارند, فاقد جهش های ژنی افزایش دهنده ریسک سرطان پستان هستند و سابقه قبلی پرتودرمانی به قفسه سینه را ندارند
زنانی که یکی از بستگان درجه یک آنها قبل از یائسگی دچار سرطان پستان شده است باید 5 سال قبل از سنی که سرطان در فرد مذکور تشخیص داده شده ماموگرافی سالانه را آغاز نمایند.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید