پاپ اسمیر

پاپ اسمیر یک تست غربالگری سرطان سرویکس (دهانه رحم) است که قادر به تشخیص سلولهای سرطانی و پیش سرطانی می باشد. 


فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید