جراحی-لوله-بستن

جراحی بستن لوله رحم

بستن لوله رحم یک روش ضد بارداری قطعی می باشد. اما برای این جراحی زوجین باید تصمیم قطعی داشته باشند زیرا بازکردن لوله و بازگشت به حالت اول بسیار سخت و هزینه بر می باشد. جراحی بستن لوله جزو عمل های آسان محسوب می شود و فرد در همان روزاهای ابتدایی قادر به فعالیت های روزانه خود است.
مشاوره-پیشگیری-از-بارداری

مشاوره پیشگیری از بارداری

آی-یو-دی

آی یو دی

در دنیای امروز با توجه به شرایط زندگی و فرهنگ مدرن موجود در جامعه، زوج های مختلف از بارداری های مجدد گریزان هستند. همانطور که می دانید روش های بسیار زیادی برای جلوگیری از بارداری های ناخواسته وجود دارد که یکی از این روش ها استفاده از ای یو دی می باشد. برای استفاده از این روش ابتدا باید معایب و مزایای آن را کامل بررسی کنید .
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید