سونوگرافی

سونوگرافی پره ناتال ( همچنین سونوگرام نامیده میشود) یک تست تشخیصی غیر تهاجمی است که از امواج صوتی برای ایجاد تصاویر قابل دیدن بدن، جفت و رحم و سایر ارگانهای لگن استفاده میشود. این تست به پزشک شما اجازه میدهد تا از روال بارداری شما و سلامت جنین در طول دوران بارداری باخبر باشد.سونوگرافی چیست ؟

امواج سونوگرافی یا اولتراسوند امواج صوتی با فرکانس بالای 20000 هرتز هستند. این امواج از لایه های مختلف بافت عبور کرده و براساس میزان جذب آنها در هر بافت و بازگشت آنها تصویر تولید میشود.

سونوگرافی در بارداری

سونوگرافی در بارداری فقط باید بر اساس نیاز طبی معتبر و با کمترین میزان مواجهه ممکن برای کسب اطلاعات ضروری انجام شود. در سونوگرافی حاملگی انسان هیچگونه رابطه علت و معلولی بین سونوگرافی و عوارض جانبی شناخته شده دیده نشده است.  
متخصص زنان برای ارزیابی سن حاملگی سونوگرافی واژینال وضوح تصویر بالاتری فراهم میکند. برای محاسبه میانگین سه بار سنجش مجزا مورد استفاده قرار میگیرد.
تا پایان هفته 13 بارداری سنجش سن بارداری بر اساس طول سری –نشیمنگاهی جنین با اختلاف 5-7 روز صحیح است.از هفته 14 به بعد فرمولهای نرم افزاری سن حامگلی و وزن جنین را با سنجش قطر سر جنین، دور سر، طول استخوان ران محاسبه میکنند. در سه ماهه دوم بارداری قطر سر جنین (بای پاریتال)  با بیشترین صحت سن بارداری را با محدوده اختلاف 7-10 روزتعیین میکند.
طول فمور در سه ماهه دوم بارداری با اختلاف 7-11 روز برای سنجش سن بارداری دقت دارد.
 
  • سونوگرافی سه ماهه اول